Yvonne Přenosilová

Gott Karel
Spálený Petr
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

APOLLOBEAT
MEFISTO
OLYMPIC
ORCHESTR KARLA KRAUTGARTNERA - OKK
SKUPINA KARLA DUBY - SKD
TANČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR