ARCHIVNÍ MATERIÁLY PŘI VÝVOJI TĚCHTO STRÁNEK
ČLÁNKY - ZPĚVNÍKY - KRONIKY KAPEL - TISKOVÉ ZPRÁVY
ČL.017 - Žatečtí Šamani- Ján Rybárik


      V první červencový den roku 1994 odjely čtyři oddíly převážně žateckých dětí na letní tábor "Na Oblátku"u Mladotic do malebného údolí řeky Střely. Tábor v tomto roce organizoval Posádkový dům armády Žatec a hlavním vedoucím tábora byl Honza Rybárik. Musím uvést zajímavou perličku, že právě na tomto táboře spojili intenzívněji své životní cesty Radek a Petra dnes manželé Komorášovi.

Vlajka Šamanů

      Nejstarší 4. oddíl dětí vedla Olga Rybáriková. Ta měla pro děti připravenou oddílovou táborovou hru na Šamany. Oddíl si tedy dal jméno "ŠAMANI". Oddíl jel v rámci tábora na třídenní puťák na hrad Libštejn, který se nachází u řeky Berounky asi 15 kilometrů od Kralovic. Kdo toto prostředí zná, pochopí proč dětem učarovalo. Louka, les, potůčky, zřícenina hradu a pod ní řeka Berounka. Prostředí bylo v té době hodně zanedbané. V rámci třídenního pobytu Šamani opravili lávku přes hradní příkop, stříhali keře na hradě a opravili zábradlí u chodníčků na hrad. To byl začátek společné cesty, která má své pokračování až dodnes.

     Pro větší část dětí vzpomínky na krásné letní dny vyvolaly potřebu setkávat se i po skončení tábora. Byla to setkání spíše příležitostná. Další rok se již letní tábor " Na Oblátku " neměl konat. Touha jet opět na Libštejn byla příčinou, proč se Honza začal intenzívněji zabývat myšlenkou udělat letní mini tábor právě na Libštejně. Vše se nakonec podařilo a od 2. do 10.7.1995 se na Libštejně konal první stálý letní tábor. Zúčastnilo se ho 12 dětí a 4 dospělí. V červenci 1996 Šamani na Libštejně strávili již 15 dnů. Setkání pokračovaly i v dalším období. Činnost však byla zaměřena pouze na letní pobyt na Libštejně. Koncem roku 1996 však vyvstala potřeba Šamany zlegalizovat a dát jim i právní rámec. Nešlo dál organizovat vše systémem, že Rybárikovi vezmou sebou 16 dětí a jedou s nimi na Libštejn. Na schůzce dětí a dospělých bylo rozhodnuto založit "Turistické sdružení dětí a mládeže Šamani". Od 8.12.1996 Šamani existují oficiálně jako občanské sdružení a mají právní subjektivitu. Tato skutečnost se promítla i do celkové činnosti, která se stala pestřejší a začala probíhat celoročně. Začalo se jezdit na turistické výlety, pečovat o lokalitu BUFO v Žatci, každoročně připravovat Den dětí na Nechranické přehradě.

Šamani

     Vyvrcholením práce je každoročně letní pobyt na Libštejně. Děti, mládež i dospělí věnují zde část času úpravě okolí a opravě zříceniny hradu. Kromě veřejně prospěšné práce se věnují i odpočinkovému programu, soutěžím, hrám ale i tábornickému zdokonalování. Každý rok je zaměřen tematicky na něco jiného. V minulém roce například účastníci hledali "elixír života a kámen mudrců". Na Libštejně Šamanům hrály v minulosti i folkové a country kapely ( žatecký Průvan, plzeňský Futrál, teplický Čtyrlístek). Šamany navštívila spisovatelka Marie Svobodová, Astrobus z hvězdárny, pracovníci protidrogového střediska, čeští Indiáni a další. Letos Šamani připravují letní soustředění - tábor na Libštejně od 1. do 16.7.2000 společně s DUHOU, Klubem deskových her Sisyfos. Cena pobytu ( 16 dnů) pro jednoho účastníka je 1650,- Kč. Pokud budete mít cestu kolem, zastavte se budete vítání. Pro zajímavost : tábořiště se nachází v Přírodním parku Horní Berounka. Divíte se ? Šamani jako jediní mají táboření zde povoleno Okresním úřadem Rokycany právě proto, že se dobře chovají k přírodě a nezištně pečují o zříceninu hradu.

     Koncem roku 1998 bylo vedení Šamanů osloveno Galénovou nadací a požádáno, aby pomohlo vytvořit v Žatci samosprávu dětí a mládeže. Povedlo se. Od podzimu 1998 v Žatci existuje Dětské městské zastupitelstvo díky obětavé pomoci ze strany vedení Šamanů. V roce 1999 byl založen Klub deskových her Sisyfos, opět zásluhou vedení Šamanů.

     V květnu 1998 se dostalo Šamanům milého ocenění. Zástupci vedení obdrželi ve Španělském sále Pražského hradu diplom - cenu Místa v srdci a spolu s dalšími organizacemi vystavovali v Míčovně Pražského hradu panely ze své činnosti. Dalšího ocenění se Šamanům dostalo od Památkového ústavu Plzeň - poděkování za péči o zříceninu hradu Libštejna.

     Za vše, co se Šamanům v minulosti povedlo vděčí řadě lidí, kteří byli ochotni pomoci. Někteří finančně, jiní materiálně nebo jenom dobrou radou. Díky Vám všem. Nelze vás všechny vyjmenovat. Zaplnilo by to místa více než tento článek.

     Pokud někdo po přečtení článku bude mít zájem dozvědět se více nebo jakkoliv pomoci - je to možné. Zastavte se některé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin v PDA Žatec ( přízemí, učebna č.4) na schůzce Klubu deskových her nebo se ozvěte vedoucímu sdružení telefon : 0397 / 749678 ( po šesti vyzváněních hlasová schránka).