logolink
ARCHIVNÍ MATERIÁLY PŘI VÝVOJI TĚCHTO STRÁNEK
ČLÁNKY - ZPĚVNÍKY - KRONIKY KAPEL - TISKOVÉ ZPRÁVY

tlačítko zpět
chmel

Díl 4. - Martin Žák a Stará almara


28.06.2005


Martin Žák zasvětil podstatnou část svého života hudbě starého amerického ven­kova, která je dnes v po­vě­domí široké veřejnosti jako country music. K jeho ne­roz­luč­ným společníkům patří nejen pětistrunná banja z růz­ných historických období, kytara, autoharfa, horalský dulcimer, harmonika, brumle, ale i takové prastaré nástroje, jako jsou kosti nebo hudební luk.

          Martinovy písně a příběhy vás přenesou do dávných časů; ve většině případů podávají autentická svědectví o sku­tečných událostech ze života tehdejších prvních osadníků či jejich odvážných žen, pirátů a námořníků, ka­zatelů, černých otroků, vojáků války Severu proti Jihu, kovbojů a psanců, prostých dělníků, železničářů i zarputilých horalů…

            Od roku 1992 se Martin Žák věnoval vlastnímu specializovanému obchodu s hu­debními nástroji a hu­deb­ni­nami a v tomto oboru nasbíral cenné zkušenosti. Zároveň vydal řadu odborných hudebních publikací; sám je také autorem několika z nich. Jeho zatím nejvýraznějším autorským počinem je unikátní kniha s nahrávkou nazvaná Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, tuláků a jiných dobrodruhů (Country Home 2002), která byla pro svůj obsah a provedení nadšeně přijata i některými z nej­význač­nějších představitelů tradiční americké kultury z opačné strany Atlantiku.

            Díky Martinovu nevšednímu nadšení vznikla před lety i old-time country kapela Stará almara, která našim posluchačům přináší americkou lidovou hudbu v její ryzí formě. Osobitý přístup tvůrce myšlenky a jeho nápady zde ožívají v nejrozmanitějších podobách. Výsledkem kapelní spolupráce je i kolekce „tradičních amerických melodií a rozverných horalských halekaček“ Písně ze stařičké stodoly (CD s doprovodnou pub­likací). Autorovy aktivity doplňuje tvorba v oblasti hudebně vzdělávacích programů, patří mezi ně i pořad Střípky ze starobylé Ameriky, který je nevídaným spojením americké tradice se soudobým scénickým tancem. Muzikantsky se podílel na mnoha zajímavých projektech včetně ojedinělého výukového videa výtečného tanečníka a lektora Jana Pumpra Cloggingem krok za krokem II.  

            Svérázný svět, nazvaný Martinem Žákem před lety Country Home, je dnes známý mezi muzikanty i milovníky staré dobré country music a romantiky široko daleko. Okouzlen lidovou hudbou, prostým způsobem života a přírodou se vzdal prospe­rujícího obchodu a pohodlí velkoměsta. Mnohá podivuhodná dobrodružství ho pak zavedla až do srdce lužickohorských hvozdů, které se staly domovem celé jeho rodině.

Další info: http://www.countryhome.cz/almara.htm

 

Stará almara