BLANKET - PRAHA
www.blanket.cz


COUNTRY SALOON 89´ - KLUB NA PETYNCE - ( 3.9.1989 )

01. Durham's Reel (2:15)
02. slovo (0:23)
03. Zem modravejch plání (2:38)
04. slovo (0:42)
05. Proč musím na tom špatným břehu stát (2:15)
06. Řekni hvězdám ať zhasnou (3:01)
07. Jsem tulák jen (3:20)
08. slovo (0:28)
09. Jenom můj hlas (1:59)
10. slovo (0:15)
11. Sally Johnson (3:04)
12. slovo (0:06)
13. Proud peřejí (3:02)
14. slovo (0:06)
15. Já už patřím jen snům (2:34)
16. Hádka s andělem (2:46)
17. slovo (0:26)
18. Vyplouvám (3:01)
19. Bleeker Street Rag (3:42)
20. slovo (představení skupiny) (0:18)
21. Vlak (One Way Track) (3:22)
22. slovo (0:31)
23. Fox On The Run (1:55)
24. Závidím žárlím (2:23)

Blanket vznikl na základech pražských bluegrassových Poutníků už v roce 1983. Od ostatních současníků se odlišil zejména svým repertoárem, zaměřeným kromě tradičního bluegrassu na čtyřhlasé provedení gospelů a spirituálů, za což byl oceněna Portou 1987.

Kapela ukončila svou činnost v roce 1995. Pod nátlakem veřejnosti a pamětníků však v roce 2008 znovu obnovila svou koncertní činnost.